Emri i juaj (obligativ)

E-maili juaj (obligativ)

Titulli

Mesazhi juaj

Anela Čekić, predsjednica

+382 (0) 51 250 157
predsjednica@opstinagusinje.me

 

mr Huso Brdakić, potpredsjednik

+382 (0) 67 510 157
potpredsjednik@opstinagusinje.me

 

Hasret Radončić, glavni administrator

+382 (0) 67 610 340
gl.administrator@opstinagusinje.me

 

Bujar Hasangjekaj, predsjednik skupštine

+382 (0) 69 281 430

skupstina@opstinagusinje.me

 

Enver Dedushaj, sekretar skupštine

+ 382 (0) 68 871 700
skupstina@opstinagusinje.me

Samra Balić, v.d. sekretara Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti

+ 382 (0) 69 721 714

opstauprava@opstinagusinje.me

 

Miralem Bektešević, v.d. sekretar Sekretarijata za privredu razvoj i finansije

+382 (0) 68 037 444

finansije@opstinagusinje.me

 

Havaja Prelvukaj, sekretar za uređenje prostora i imovinu

+ 382 (0) 63 212 727
urbanizam@opstinagusinje.me

 

Shaban Prelvukaj, v.d. sekretar Sekretarijata za inspekcijske poslove

+382 (0) 69 727 013

inspekcija@opstinagusinje.me

 

Šemso Jarović, direktor za uređenje prostora i investicije

+ 382 (0) 67 610 320
investicije@opstinagusinje.me

Edon Balidemaj, koordinator Službe zaštite i spašavanja

+382 (0) 123

+382 (0)  68 036 444

sluzbazastite@opstinagusinje.me

 

Demir Bajrović, direktor doo Komunalne djelatnosti

+382 (0) 68 235 365
komunalnedjelatnosti@opstinagusinje.me

 

Lejla Balić, v.d. direktora Centra za kulturu

+382 (0) 51 256 971

kultura@opstinagusinje.me

 

Irfan Radončić, v.d. direktora Turističke organizacije

+382 (0) 67 651 771

turizam@opstinagusinje.me