Emri i juaj (obligativ)

E-maili juaj (obligativ)

Titulli

Mesazhi juaj

Anela Čekić, predsjednica

+382 (0) 51 250 157
predsjednica@opstinagusinje.me

 

mr Huso Brdakić, potpredsjednik

+382 (0) 67 510 157
potpredsjednik@opstinagusinje.me

 

Hasret Radončić, glavni administrator

+382 (0) 67 610 340
gl.administrator@opstinagusinje.me

 

Dženadin Radončić, predsjednik skupštine

+ 382 (0) 68 580 985
skupstina@opstinagusinje.me

 

Enver Dedushaj, sekretar skupštine

+ 382 (0) 68 871 700
skupstina@opstinagusinje.me

Šefkija Bektešević, sekretar za opštu upravu i društvene djelatnosti

+ 382 (0) 67 610 335
opstauprava@opstinagusinje.me

 

Admir Mulamekiq, u.d. Sekretar për ekonomi dhe financa

+382 (0) 67 610 516

finansije@opstinagusinje.me

 

Havaja Prelvukaj, sekretar za uređenje prostora i imovinu

+ 382 (0) 63 212 727
urbanizam@opstinagusinje.me

 

Refik Pirović, sekretar za inspekcijske poslove

+382 (0) 67 610 507
inspekcija@opstinagusinje.me

 

Šemso Jarović, direktor za uređenje prostora i investicije

+ 382 (0) 67 610 320
investicije@opstinagusinje.me

Služba zaštite i spašavanja

+382 (0)  123
sluzbazastite@opstinagusinje.me

 

Demir Bajrović, direktor doo Komunalne djelatnosti

+382 (0) 68 235 365
komunalnedjelatnosti@opstinagusinje.me

 

Medina Hot, direktorica Centra za kulturu

+382 (0) 69 567 657
kultura@opstinagusinje.me

 

Turistička organizacija Gusinje
turizam@opstinagusinje.me