KONTAKTI

  Emri i juaj (obligativ)

  E-maili juaj (obligativ)

  Titulli

  Mesazhi juaj

  Anela Čekić, predsjednica

  +382 (0) 51 250 157
  predsjednica@opstinagusinje.me

   

  mr Huso Brdakić, potpredsjednik

  +382 (0) 67 510 157
  potpredsjednik@opstinagusinje.me

   

  Hasret Radončić, glavni administrator

  +382 (0) 67 610 340
  gl.administrator@opstinagusinje.me

   

  Bujar Hasangjekaj, predsjednik skupštine

  +382 (0) 69 281 430

  skupstina@opstinagusinje.me

   

  Enver Dedushaj, sekretar skupštine

  + 382 (0) 68 871 700
  skupstina@opstinagusinje.me

  Samra Balić, v.d. sekretara Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti

  + 382 (0) 69 721 714

  opstauprava@opstinagusinje.me

   

  Miralem Bektešević, v.d. sekretar Sekretarijata za privredu razvoj i finansije

  +382 (0) 68 037 444

  finansije@opstinagusinje.me

   

  Havaja Prelvukaj, sekretar za uređenje prostora i imovinu

  + 382 (0) 63 212 727
  urbanizam@opstinagusinje.me

   

  Shaban Prelvukaj, v.d. sekretar Sekretarijata za inspekcijske poslove

  +382 (0) 69 727 013

  inspekcija@opstinagusinje.me

   

  Šemso Jarović, direktor za uređenje prostora i investicije

  + 382 (0) 67 610 320
  investicije@opstinagusinje.me

  Edon Balidemaj, koordinator Službe zaštite i spašavanja

  +382 (0) 123

  +382 (0)  68 036 444

  sluzbazastite@opstinagusinje.me

   

  Demir Bajrović, direktor doo Komunalne djelatnosti

  +382 (0) 68 235 365
  komunalnedjelatnosti@opstinagusinje.me

   

  Lejla Balić, v.d. direktora Centra za kulturu

  +382 (0) 51 256 971

  kultura@opstinagusinje.me

   

  Irfan Radončić, v.d. direktora Turističke organizacije

  +382 (0) 67 651 771

  turizam@opstinagusinje.me