Vaše Ime (potrebno)

Vaš Email (potrebno)

Naslov

Vaša poruka

O P Š T I N A  G U S I N J E 

ul. Čaršijska bb, 84326 Gusinje, Crna Gora

(Radno vrijeme: 07.00 – 15.00 časova)

 

Anela Čekić, predsjednica opštine

+382 (0) 51 250 157

+382 (0) 68 877 661

predsjednica@opstinagusinje.me

mr Huso Brdakić, potpredsjednik opštine

+382 (0) 67 510 157
potpredsjednik@opstinagusinje.me

Hasret Radončić, glavni administrator

+382 (0) 67 610 340
gl.administrator@opstinagusinje.me

Dženadin Radončić, predsjednik skupštine

+ 382 (0) 68 580 985
skupstina@opstinagusinje.me

Enver Dedushaj, sekretar skupštine

+ 382 (0) 68 871 700
skupstina@opstinagusinje.me

Šefkija Bektešević, sekretar Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti

+ 382 (0) 67 610 335
opstauprava@opstinagusinje.me

Admir Mulamekić, v.d. sekretar Sekretarijata za privredu razvoj i finansije

+382 (0) 67 610 516

finansije@opstinagusinje.me

Havaja Prelvukaj, sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora, imovinu i zaštitu životne sredine

+ 382 (0) 67 610 342
urbanizam@opstinagusinje.me

Refik Pirović, sekretar Sekretarijata za inspekcijske poslove

+382 (0) 67 610 507
inspekcija@opstinagusinje.me

Šemso Jarović, direktor Direkcije za uređenje prostora i investicije

+ 382 (0) 67 610 320
investicije@opstinagusinje.me

Semih Redžepagić, v.d. načelnik Komunalne policije

+382 69 457 027

komunalnapolicija@opstinagusinje.me

Sead Radončić, v.d. komandir Službe zaštite i spašavanja

+382 (0) 123

+382 (0)  67 211 492
sluzbazastite@opstinagusinje.me

Demir Bajrović, direktor doo Komunalne djelatnosti

+382 (0) 67 700 360
komunalnedjelatnosti@opstinagusinje.me

Irfan Dervišević, v.d. direktor Centra za kulturu

+382 (0) 67 610 518
kultura@opstinagusinje.me

Irfan Radončić, v.d. direktor Turističke organizacije

+382 (0) 67 651 771

turizam@opstinagusinje.me