Potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj na radnim sastancima u opštinama na sjeveru države