POTPREDSJEDNIK

Alt Text

mr Huso Brdakić, potpredsjednik Opštine Gusinje

  • Nadležnosti

Potpredsjednik mr Huso Brdakić zadužen je za Međunarodnu saradnju opštine Gusinje, protokolarne poslove, medije i turizam, upravljanje i implementaciju prekograničnih bilateralnih i drugih međunarodnih multilateralnih projekata. Takođe, koordinira radom Službe zaštite i spašavanja. Potpredsjednik opštine zamjenjuje predsjednika opštine u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti u okviru ovlašćenja koja mu predsjednik povjeri. Potpredsjednik opštine prati rad organa lokalne uprave i javnih službi u oblastima za koje ga zaduži predsjednik opštine i stara se o sprovođenju politika u tim oblastima. Mandat potpredsjednika traje koliko i mandat predsjednika opštine. Izuzetno, potpredsjedniku opštine mandat traje do izbora novog predsjednika opštine, u skladu sa članom 66 Zakona o lokaloj samoupravi. (Kad predsjedniku opštine, u slučajevima propisanim zakonom, prestane mandat, funkciju predsjednika, do izbora novog predsjednika opštine, vrši potpredsjednik opštine, koga odredi skupština).

  • Biografija

Huso (Beli) Brdakić, od oca Ismeta i majke Ismete (rođ. Radončić) je rođen 23. oktobra 1986. godine u Beranama, Crna Gora. Crnogorski je državljanin i živi u Gusinju. Osnovnu školu je završio u Gusinju, dok je Srednju školu – Gimnaziju opšti smjer pohađao u Plavu. 2005. godine upisuje Fakultet za informatiku i informacione tehnologije na Internacionalnom Univerzitetu u Novom Pazaru i po završetku studija 2009.godine sa svoje 23. godine stiče akademsko stručno zvanje Diplomiranog inženjera za informacione tehnologije. U oktobru 2009. godine nastavlja školovanje i upisuje Postdiplomske studije na Univerzitetu Singidunum u Beogradu, studijski program Savremene Informacione Tehnologije, a sa svojih 24 godine stiče novo akademsko zvanje Magistar informatičkih nauka i primijenjenog računarstva. Tokom studiranja usavršavao se i pohađao mnogo seminara, kongresa  i simpozijuma, na mnogim je bio organizator i moderator. Uspješno je završio i Školu evropskih integracija u Podgorici 2008-2009. godine dok je 2013. godine učestvovao na studijskom usavršavanju na Nansen akademiji u Norveškoj  i pohađao seminar “Odgovorne institucije” u Oslu i Lilehameru gdje se upoznao o uređenju i funkcionisanju te države od lokalne samouprave do državne uprave. Iste godine završio je i školu demokratskog rukovođenja u organizaciji Građanske alijanse. Svakako učesnik je velikog broja konferencija i foruma od kojih i “Saradnja konkurenata u turizmu” organizovan od Njemačke GIZ organizacije. Kao predavač učestvovao je na Regionalnim Evro Atlantskim kampovima o NATO integracijama “REACT 2013 i REACT 2018”. Bio je Koordinator Fondacije “Gusinje” iz Njujorka od 2010.godine a njen predstavnik za Crnu Goru je od 2013.godine, član je Američkog ugla u Podgorici, Udruženja informatičara i Organizacionog odbora manifestacije „Gusinjsko Ljeto“. Takođe, bio je dopisnik i član redakcije nezavisne revije “Fokus” iz Njujorka, pisao je za zavičajni list “Izvor” u Sloveniji kao i magazin “Dijaspora Crne Gore” koji je izdavao Centar za Iseljenike. Slao je dopise i reportaže  za portal www.Gusinje-Plav.com i duže vremena bio član redakcije ovog poznatog i posjećenog zavičajnog web portala. Bio je urednik web portala gusinje-goundation.org. Njegovi članci su objavljivani u Evropskom biltenu i to na engleskom jeziku na temu Evropskih integracija, magazinu Putovanja i drugim. Bio je član Konsultativne grupe za izradu Strateškog plana razvoja Opštine Plav kao i vrlo aktivan odbornik u prvom sazivu Skupštine Opštine Gusinje u periodu od juna 2014. do juna 2016.godine. Bio je direktor Turističke organizacije Opštine Plav u periodu od septembra 2012. do novembra 2014.godine a u njegovom mandatu Turistička organizacija Opštine Plav je pored mnogih projekata i priznanja proslavljena po realizaciji i predsjedavanju značajnim projektom “Peaks of the Balkans – Vrhovi Balkana” koji je dobio i prestižnu nagradu od strane Svjetskog savjeta za turizam i putovanja “Tourism for Tomorrow” u Abu Dabiju (U.A.E.) za održivo upravljanje destinacijom.

Trenutno se nalazi na drugoj godini doktorskih studija u Beogradu, studijski program: Napredni sistemi zaštite, za sticanje još jednog stručnog akademskog zvanja Doktor nauka.

Potpredsjednik je odbora Opštinske organizacije Crvenog krsta Plav od marta 2018.godine, član je Socio-ekonomskog foruma Nacionalnog parka Prokletije od aprila 2018.godine i član je Radne grupe za izradu Strateškog plana razvoja Opštine Gusinje od jula 2019.godine. Član je projektnog tima prekograničnog IPA projekta koji Opština Gusinje implementira sa JKP Vrela u sklopu prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora finansiran od strane Evropske unije od decembra 2018.godine, takođe, menadžer je projektnog tima prekograničnog IPA projekta koji Opština Gusinje implementira sa Opštinom Peć u sklopu prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo od septembra 2020.godine. Nalazio se i na čelu projektnog tima za projekte razvoja poslovanja i lokalne infrastrukture koje Opština Gusinje implementira u okviru granta “Norveška za Vas – Crna Gora” a finansira Ambasada Kraljevine Norveške preko UNOPS kancelarije kao i projekta koji finansira Ambasada Japana kroz program POPOS. Takođe je projekt menadžer prekograničnog IPA projekta “CLEAN” u sklopu prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora, koji Opština Gusinje realizuje sa Opštinom Ivanjica, a čija implementacija je započela od januara 2023.godine.

R a d n o   i s k u s t v o :

* Opština Plav  (jun 2010 – jun 2011) – Pripravnik u kabinetu Predsjednika

* JU SMŠ “Bećo Bašić” Plav (septembar 2011 – jun 2013) – Profesor informatike

* Turistička organizacija Opštine Plav (septembar 2012 – novembar 2014)  – Direktor

* JU OŠ “Džafer Nikočević” Gusinje (januar 2015 – avgust 2016  i  januar 2017 – jun 2017) – Nastavnik informatike i matematike

* Opština Gusinje (jun 2017 –  ) – Potpredsjednik

U slobodno vrijeme bavi se vožnjom bicikla, skijanjem, putovanjima, čitanjem… Karakteristike koje ga krase su komunikativnost, kreativnost, transparentnost, organizatorske sposobnosti, timski rad…

Njegov Moto: “Brzina je put do uspjeha“ – Speed is the way to success.

Oblasti njegovog interesovanja: turizam, politika, diplomatija, avio biznis te otuda i želja za istraživanjem ove inovativne teme odnosno izrada magistarskog rada na temi: Globalni Distribucioni Sistemi za Avio kompanije.

Oženjen je i otac je sinova Ilhana i Rejana.

Potpredsjednik je Opštinskog odbora Demokratske partije socijalista Gusinje.

Za Potpredsjednika Opštine Gusinje izabran je 23. juna 2017.godine i ponovo reizabran 20.novembra 2020.godine.

 

  • Kontakt

E-mail: potpredsjednik@opstinagusinje.me

Telefon: +382 (0) 67 510 157

Tel/Fax: +382 (0) 51 250 157